Finanční poradenství

Nakládejte s finančními prostředky efektivně

Finanční poradenství je poskytování poradenství, a to jak osobního a rodinného, jež se týká fyzických osob, tak i firemního týkající se právnických osob. Situace na trhu finančních služeb je taková, že vedle poctivých a slušných finančních poradců existují stále ještě i dealeři, zprostředkovatelé sledující výhradně svůj provizní zájem bez ohledu na zájem klienta.

My, jako malá společnost nejsme nuceni nadřízenými plnit plány, ale stejně jako velcí lídři spolupracujeme s řadou partnerských finančních institucí, které zastupujeme, a jejichž produkty svým klientům zprostředkováváme. Jedná se o banky, pojišťovny, penzijní fondy, stavební spořitelny, investiční společnosti aj. Díky široké základně obchodních partnerů můžeme vybírat svým klientům produkty nejrozmanitější povahy a od různých finančních institucí.

Výhodou je komplexní řešení na jednom místě. Naše práce v sobě zahrnuje dlouhodobou spolupráci klienta a naší společnosti. To znamená, že finanční poradenství nekončí po schůzce, ale předpokládá se dlouhodobá spolupráce, kdy klientovi poskytujeme „servis“ služby – informujeme ho o změnách na finančních trzích, o nových možnostech či produktech na trhu a také o možnostech přizpůsobení stávajících produktů aktuálním trendům a vývoji na trzích. Všechny tyto aktivity provádíme v zájmu svého klienta, jelikož hájíme jeho zájmy a nehájíme zájmy žádné z finančních společností.

Naše priority a hodnoty

Jsme zde pro klienta a vždy pomůžeme
Práci odvádíme na profesionální úrovni
Vždy hrajeme fair play a neznáme slovo problém
Dotáhneme věci do konce a k plné spokojenosti