Realitní zákon: cesta z džungle

Již přes dvacet let čeká realitní trh v České republice na kodex, který by zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí změnil ve vázanou živnost a zavedl jasná pravidla související s činnosti realitních makléřů. Víte však, jaké pozitiva a negativa by revoluční zákon realitnímu trhu přinesl?

Důvěra v realitní zprostředkovatele rok od roku klesá. Ministerstvo pro místní rozvoj, iniciátor zákona o realitním zprostředkování ve své statistice uvádí, že až šedesát procent dotázaných nedůvěřuje současným realitním zprostředkovatelům. V České republice se jako realitní makléř na základě volné živnosti živí téměř patnáct tisíc lidí a mezi nimi také jisté procento osob, které toto nevykonávají jako hlavní podnikatelskou činnost, nýbrž například příležitostně a mnohdy klientsky nevyhovujícím způsobem.

Velmi důležitou změnou v okruhu realitních makléřů by měla být změna typu živnosti. Nově se již nebude jednat o živnost volnou, avšak vázanou. Makléř tak bude muset splnit požadavky, kladené mu zákonem pro výkon jeho činnosti. Makléřem se bude moci stát pouze ten, kdo má vysokoškolské vzdělání v oboru právo a také vysokou školu ekonomického zaměření. Dále to pak budou ti, jež dokončili středoškolské studium, ukončené maturitou. Zmíněná druhá skupina však bude muset mít za sebou jeden rok praxe a ti bez maturity dokonce let pět. Ani na ostatní však zákonodárce nepozapomněl. Osoby bez praxe a vzdělání mohou svou způsobilost osvědčit odbornou zkouškou pro činnost obchodníka s realitami.

Věrohodnost realitních zprostředkovatelů bude možné zjistit z centrální evidence v podobě veřejného rejstříku vedeném Ministerstvem pro místní rozvoj.

Zákon upraví i mandatorní náležitosti uváděné ve smlouvách o realitním zprostředkování, mj. nabídková kupní cena nemovitosti, nabídková cena nájmu či výše provize realitního zprostředkovatele a její splatnost.

Plus zmíněného zákona spatřujeme i ve faktu, že realitní kanceláře budou nově, podobě jako například advokáti, povinně profesně pojištěni na škodu do výše minimálně tři miliony korun na každou pojistnou událost.

autor: Naďa Srněnská, jednatel

Naše priority a hodnoty

Jsme zde pro klienta a vždy pomůžeme
Práci odvádíme na profesionální úrovni
Vždy hrajeme fair play a neznáme slovo problém
Dotáhneme věci do konce a k plné spokojenosti